บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช