บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ต้องดั่งต้องบุษบา นิ่มน้อง