บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ดูงานประเทศเยอรมนีและประเทศสวิสเซอร์แลนด์