บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างคำฉันท์