บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชีวิตไม่ง่าย แต่รับมือได้ไม่ยาก