บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชีวิตเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป​