บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชีวิตนักเรียนแพทย์ศิริราชเมื่อห้าสิบปีก่อน