บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชีวาตมัน (Jeevatman) หรือ อัตมัน (Atman)