บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์