บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จ่ายเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญพิเศษ