บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จุดเริ่มต้นของ PBL อย่างเเท้จริง