บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จิตวิญญาน ที่เป็นประธานทุกสิ่งทั้งปวง