บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จิตวิญญาณของจิตอาสาฉือจี้