บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จะได้ใช้วิจารณญานว่าในการทำหน้าที่แห่งตน ….. ไม่ว่าเป็น ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ จะได้เป็นแบบมีคุณภาพ และ สง่างามหรือ ที่เรียกว่า…การเป็นคนดี และคนเก่งของสังคมไทยอย่างแท้จริง นั้นเป็นอย่างไร