บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี