บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช