บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา