บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คุณสุรยุทธ สุทัศนจินดา tv ช่อง 3