บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ