บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานที่สำตัญ