บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คุณค่าทางโภชนาการของหัวไชเท้า