บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คุณค่าของการให้,คุณค่าวัยเกษียณ,ข้อคิดวัยเกษียณ,คุณค่าชีวิต