บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คิดการณ์กว้าง (ดีกว่าไกล)