บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คะแนน

เขียนเมื่อ
255 4 1
เขียนเมื่อ
443 8
เขียนเมื่อ
854 1