บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คสช. ยึดอำนาจการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น