บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความโปร่งใสตรงไปตรงมาและความคุ้มค่าในงบประมาณ