บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ