บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความแตกต่างระหว่างการสอนไวยากรณ์แบบเก่า กับการตระหนักรู้ภาษา