บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความเป็นไปได้ในเรื่องรถไฟความเร็วสูง