บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน