บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความรู้คือสมบัติอันมหาศาล