บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความทันสมัยเป็นสิ่งที่ดีและควรจะได้ศึกษาแต่ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกเรื่องไป

เขียนเมื่อ
938 2