บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความทรงจำจากวัยเยาว์ อักขณิช ศรีดารัตน์ krutoom