บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความซื่อสัตย์

ความ....ซื่อสัตย์

เขียนเมื่อ  
130

ความซื่อสัตย์

เขียนเมื่อ  
180

เพื่อนแท้ ..เพื่อนยาก

เขียนเมื่อ  
1,148 8 2