บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความคิดหลับฝัน พลันตื่นขึ้นเพราะ "ความเจ็บปวด และการเดินทาง"