บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ