บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คนไทยอายุขัยเฉลี่ย ชาย 68 หญิง 75 เฉลี่ย 71