บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คนในสังคมจะเชื่อมั่นยุทธศาสตร์ชาติเพียงใด