บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คนเห็นแก่ตัว การกดขี่สิทธิสตรี