บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คนหรือสัตว์ต่างมีจิตและวิญญาณเช่นกัน

เขียนเมื่อ
899 4