บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คนป่าเถื่อน…มองไม่เห็นความสวยงามของธรรมชาติ