บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คณะทำงานสุขภาพจังหวัดพัทลุง