บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (env)