บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร พัทลุง