บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลพร่องการปฎิบัติตัว