บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร