บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ข้อมูลครัวเรือนภาคประชาชน