บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ขุมความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน