บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ขอให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเรียนรู้และใส่ใจ จดจำในทุกเรื่องราว ทุกแง่มุมของประเทศ เพื่อใช้เป็นประวัติศาสตร์นำมาไตร่ตรอง หาถูกและผิดให้ได้ ครั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่เสียเอง