บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กิจกรรมระหว่างการดำเนินชีวิต